1. Polska 520 lotów
2. Wielka Brytania 115 lotów
3. Hiszpania 66 lotów
4. Niemcy 59 lotów
5. Włochy 38 lotów
6. Norwegia 22 loty
7. Szwecja 14 lotów
8. Ukraina 14 lotów
9. Irlandia 6 lotów
10. Wietnam 6 lotów
11. Francja 5 lotów
12. Belgia 4 loty
13. Cypr 4 loty
14. Estonia 4 loty
15. Finlandia 4 loty
16. Grecja 4 loty
17. Bułgaria 2 loty
18. Chorwacja 2 loty
19. Egipt 2 loty
20. Holandia 2 loty
21. Izrael 2 loty
22. Japonia 2 loty
23. Malta 2 loty
24. Portugalia 2 loty
25. Rumunia 2 loty
26. Turcja 2 loty
27. Węgry 2 loty
28. Łotwa 2 loty
29. Słowacja 1 lot